برچسب: زندان اوین

 زندان اوین مسعود رجوی یکی از مقاوم ترین زندانیان سیاسی
همة کسانی که در آن سالها از مجاهدین و فداییان خلق در زندانها بودند، می‌دانند و به این گواهی داده‌اند که  مسعود رجوی یکی از مقاوم ترین زندانیان سیاسی  بود.
 معروفتر از همه سخنان منتشر شدة آیت الله طالقانی با نوار صدای خودش می‌باشد که گفت: وقتي در مقابل اين شكنجه چي ها و بازجويي هايي كه خودتون ميشناسيد و ديديد از نزديك, وقتي اسم مجاهدين برده ميشد, اعصاب اينها به هم ميلرزيد و كنترلشون رو از دست مي دادند, اين دليل بر قدرت عقيده و ايمان به حق اونها بود, از اسم مسعود رجوي وحشت داشتند, از اسم خياباني وحشت داشتند!

اما چرا مسعود اعدام  نشد؟

همه می‌دانند که حکومت شاه یک حکومت وابسته بود و به شدت از فشارهای بین المللی واهمه داشت،
درخاطرات پرویز راجی آخرین سفیر شاه در کتاب در خدمت تخت طاووس آمده است که شاه
شخصاً‌ او را مأمور خنثی نگه داشتن عفوبین‌الملل کرده بود و این که شاه چقدر از بیانیه
های این سازمان وحشت داشت. وحشت فقط از یک سازمان، حال درنظر بگیرید که چه وحشتی از فشار سیاسی دولت‌ها داشته است.
در چنین اتمسفری برادر بزرگتر مسعود رجوی یعنی دکتر کاظم رجوی که یک حقوقدان و استاد دانشگاه بود  با یک بسیج بین المللی فشار سنگینی به حکومت شاه وارد کرد بطوری که شاه مجبور شد که دادگاه مجاهدین را علنی کند و از اعدام مسعود صرف نظر کند،.
قتل‌عام ۶۷ به واقعه‌ای گفته می‌شود که طی آن به فرمان روح‌الله خمینی بیش از ۳۰هزار زندانی سیاسی در زندان‌های حکومت ایران از اواخر تیرماه تا اواسط پائیز ۶۷ در تهران و در شهرستان‌ها اعدام شدند و به صورت مخفیانه در گورهای جمعی در مکان‌هایی غالباً نامعلوم دفن گردیدند. بیشترین تعداد زندانیان سیاسی اعدام شده از اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران بودند، در حالیکه اعدام‌ها اعضا و هواداران طیفی از نیروهای دیگر مانند احزاب و سازمان‌های مارکسیستی را هم شامل می‌شد.