مرور برچسب

زاینده رود

تظاهرات کشاورزان ورزنه برای بدست آوردن حقابه قانونی خود

امروز دوشنبه ۱۷دی۹۷ تظاهرات کشاورزان ورزنه از عباس آباد با شعار «مرگ بر دشمن زاینده رود» و  «مسئول بی لیاقت استعفا استعفا» شروع شد. کشاورزان گفته اند تا رسیدن به حق‌آبه قانونی خود در خیابان میمانند. https://youtu.be/GbSGMdJvS5A دبیر نظام…
بیشتر بخوانید...