مرور برچسب

رژیم خیلی سریع سرنگون میشود

من خیلی باور دارم که این رژیم خیلی سریع سرنگون میشود

هموطنی از تهران: من خیلی باور دارم که این رژیم خیلی سریع سرنگون میشود واقعا وضع جامعه بهم ریخته است و  همه چیز با قبل متفاوت است. حتی با یک ماه پیش قابل قیاس نیست. هرکاری باید کرد که این روند را سرعت بخشید.
بیشتر بخوانید...