مرور برچسب

روز سرنگونی نزدیکتر میشود

عرصه برای نظام هر روز تنگتر می‌شود و روز سرنگونی نزدیکتر

یک هموطن: عرصه برای نظام هر روز تنگتر می‌شود و روز سرنگونی نزدیکتر. در صحنه بین‌المللی رژیم زیر ضرب است. وضعیت اقتصادی ایران هم خراب است. حقوق کارگران را نمی‌شود داد. قدرت خرید مردم خیلی کم شده و باید همه تلاشمان را برای تغییر رژیم…
بیشتر بخوانید...