مرور برچسب

راه آهن بافق به زرین شهر

ششمین روز اعتصاب کارگران شرکت کیسون

ششمین روز اعتصاب کارگران شرکت کیسون اعتصاب کارگران شرکت کیسون در پروژه خط دوم راه آهن بافق به زرین شهر قطعه شبنم – مشک روز یکشنبه ۱۳ اسفند ماه ۹۶، برای ششمین روز متوالی ادامه یافت. کارگران شرکت کیسون نسبت به پرداخت نشدن ۱۲ تا ۱۹ ماه…
بیشتر بخوانید...