مرور برچسب

رانندگان فرودگاه یزد

اعتراض رانندگان فرودگاه یزد به استقرار تاکسی اینترنتی

اعتراض رانندگان فرودگاه یزد به استقرار تاکسی اینترنتی صبح روز سه شنبه ۲۴ بهمن ماه ۹۶، جمعی از رانندگان تاکسی های فرودگاه صدوقی یزد نسبت به اسقرار تاکسی اینترنتی در فرودگاه تجمع اعتراضی برپا کردند. یکی از رانندگان تاکسی های فرودگاه یزد…
بیشتر بخوانید...