مرور برچسب

رانندگان شرکت واحد

بیست و هشتمین روز تجمع اعتراضی رانندگان شرکت واحد پروژه سپیدار

تجمع اعتراضی رانندگان شرکت واحد پروژه سپیدار برای بیست و هشتمین روز رانندگان عضو تعاونی شرکت واحد پروژه سپیدار ۲ و ۳ روز سه‌شنبه ۲۲ اسفند ماه ۹۶، در اعتراض به عدم واگذاری مسکن به آنها پس از گذشت ۵ سال از موعد مشخص شده، مقابل شهرداری و…
بیشتر بخوانید...

بیست و چهارمین روز تجمع اعتراضی رانندگان شرکت واحد

بیست و چهارمین روز تجمع اعتراضی رانندگان شرکت واحد رانندگان شرکت واحد عضو پروژه سپیدار ۲ و ۳ تعاونی مسکن، روز چهارشنبه ۱۶ اسفند ماه ۹۶، در اعتراض به واگذار نشدن مسکن های این پروژه مقابل شهرداری و شورای شهر تهران، دست به تجمع اعتراضی زدند.…
بیشتر بخوانید...

تجمع اعتراضی رانندگان شرکت واحد پروژه سپیدار

تجمع اعتراضی رانندگان شرکت واحد پروژه سپیدار جمعی از رانندگان شرکت واحد عضو پروژه های سپیدار ۲ و ۳ روز دوشنبه هفتم اسفند ماه ۹۶، برای هفدهمین روز دست به تجمع اعتراضی زدند. رانندگان شرکت واحد عضو پروژه پروژه های سپیدار ۲ و ۳ به تحویل…
بیشتر بخوانید...

اعتراض رانندگان شرکت واحد با روشن کردن چراغ اتوبوس‌ها

اعتراض رانندگان شرکت واحد با روشن کردن چراغ اتوبوس‌ها رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی روز یکشنبه ششم اسفند ماه ۹۶، در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات خود چراغ های اتوبوس خود را طی روز روشن کردند. مطالبات معوقه رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی…
بیشتر بخوانید...

تجمع رانندگان بخش خصوصی شرکت واحد اتوبوسرانی مقابل وزارت کشور

تجمع رانندگان بخش خصوصی شرکت واحد اتوبوسرانی مقابل وزارت کشور رانندگان بخش خصوصی شرکت واحد اتوبوسرانی روز سه شنبه ۲۴ بهمن ماه ۹۶ مقابل وزارت کشور در تهران تجمع اعتراضی کردند. رانندگان نسبت به منتقل نشدن سند مالکیت اتوبوس های بخش خصوصی…
بیشتر بخوانید...