مرور برچسب

دهستان شاتور

تجمع اعتراضی کشاورزان دهستان شاتور در اعتراض به نداشتن حقابه

تجمع اعتراضی کشاورزان دهستان شاتور در اعتراض به نداشتن حقابه صبح روز جمعه ۲۴ فروردین ۹۷، کشاورزان زحمتکش در شاتور نیز همراه با کشاورزان اصفهان دست به اعتراض و راهپیمایی زدند. آنها با اسم بردن از چند تن از مسئولین حکومتی شعار می دادند: مرگ…
بیشتر بخوانید...