مرور برچسب

دانش آموزان

تجمع و اعتراضات روز ۱۷ بهمن ماه ۹۶

تجمع و اعتراضات روز ۱۷ بهمن ماه ۹۶ تبریز- درگیری مالکان زمین های تصرف شده روز سه شنبه ۱۷ بهمن ۹۶، در اداره اوقاف تبریز در اعتراض به تصرف بیست ساله غیرقانونی اراضی  وقفی تحت تملک مالکان خصوصی توسط هوانیروز تجمع اعتراضی صورت گرفت. تهران-…
بیشتر بخوانید...