مرور برچسب

دانشگاه هنر تهران

جلوگیری از ورود دانشجوی دانشگاه هنر تهران در واکنش به اعتراض دانشجویان

جلوگیری از ورود دانشجوی دانشگاه هنر تهران در واکنش به اعتراض دانشجویان در واکنش به حرکت اعتراضی دانشجویان دانشگاه هنر تهران در روز چهارشنبه ۹ اسفند ماه، روز شنبه ۱۲ اسفند ماه ۹۶، نگهبان خوابگاه دانشجویان، مانع از ورود یکی از دانشجویان به…
بیشتر بخوانید...

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه هنر تهران به پولی شدن دانشگاه ها

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه هنر تهران به پولی شدن دانشگاه ها دانشجویان دانشگاه هنر تهران در اعتراض به پولی شدن دانشگاه ها روز ۲۸ بهمن ماه مقابل دفتر ریاست دانشگاه تجمع اعتراضی کردند. دانشجویان دانشگاه هنر تهران همچنین به مشکلات عمرانی،…
بیشتر بخوانید...