مرور برچسب

دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه تهران

اعتراض دانشجویان دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه تهران

اعتراض دانشجویان دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه تهران دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران روز دوشنبه ۲۱ اسفند ماه ۹۶، طی یک حرکت اعتراضی، به دستگیری و احکام سنگین صادر شده برای دانشجویان اعتراض کردند. دانشجویان علوم اجتماعی با…
بیشتر بخوانید...