مرور برچسب

دانشجوی ارشد دانشگاه تهران

دانشجوی ارشد دانشگاه تهران: دیگر دنبال شعارهای ساده نیستیم، دنبال براندازی هستیم

دانشجوی ارشد دانشگاه تهران: امسال برای روز دانشجو زحمت زیادی کشیدیم و بنظرم می‌تواند یک نقطه آغاز باشد. در نظر داریم حزب تشکیلی بدهیم و کارهای سازماندهانه و گروهی انجام بدهیم. می‌خواهیم کار سیاسی جدی و حرفه‌ای انجام بدهیم با افرادی جدی…
بیشتر بخوانید...

دانشجوی ارشد دانشگاه تهران: برای پیروزی باید هزینه داد و فداکاری کرد

دانشجوی ارشد دانشگاه تهران: اولین قدمی که باید برای ایجاد جوی انقلابی در دانشگاه ایجاد کرد تعریف و یک تصویر روشنی از وضعیت دانشگاهها است. لازم است از اعتراضات و دادخواهی های دانشجویی گزارش جامع‌تری تنظیم کرد. همین روزها چند حرکت خوب…
بیشتر بخوانید...