مرور برچسب

دانشجویی

همبستگی تشکل های‌کارگری، دانشجویی، بازاریان، خانواده های شهدا با قیام سراسری

همبستگی تشکل های‌کارگری، دانشجویی، بازاریان، خانواده های شهدا با قیام سراسری تشکل‌های کارگری شامل اتحادیه آزاد کارگران ایران، انجمن صنفی کارگران برق و فلز کرمانشاه، سندیکای نقاشان استان البرز، کانون مدافعان حقوق کارگر، کمیته پیگیری ایجاد…
بیشتر بخوانید...