مرور برچسب

دانشجویان کارشناسی ناپیوسته

پنجمین تجمع دانشجویان کارشناسی ناپیوسته

پنجمین روز تجمع دانشجویان کارشناسی ناپیوسته جمعی از دانشجویان کارشناسی ناپیوسته ۷ رشته مهندسی ساختمان روز یکشنبه ۲۰ اسفند ماه ۹۶، مقابل ساختمان مجلس در تهران دست به تجمع اعتراضی زدند تا به درج پیشوندهایی تکنولوژی علمی – کاربردی در عنوان…
بیشتر بخوانید...