مرور برچسب

دانشجویان دانشگاه هنر تهران

جلوگیری از ورود دانشجوی دانشگاه هنر تهران در واکنش به اعتراض دانشجویان

جلوگیری از ورود دانشجوی دانشگاه هنر تهران در واکنش به اعتراض دانشجویان در واکنش به حرکت اعتراضی دانشجویان دانشگاه هنر تهران در روز چهارشنبه ۹ اسفند ماه، روز شنبه ۱۲ اسفند ماه ۹۶، نگهبان خوابگاه دانشجویان، مانع از ورود یکی از دانشجویان به…
بیشتر بخوانید...