مرور برچسب

دانشجویان دانشگاه شهرضا

قیام ایران – بیانیه جمعی از دانشجویان دانشگاه شهرضا

قیام ایران - بیانیه جمعی از دانشجویان دانشگاه شهرضا با درود به قیام کنندگان ۸ دی و درودهای بیکران به روح شهدای قهرمان قیام دی ماه خصوصا شهدای قهدریجان اصفهان قیام سراسری مردم ایران علیه نظام فاسد و تبهکار حاکم نزدیک به یک هفته است که…
بیشتر بخوانید...