مرور برچسب

خوی

گروگانگیری وزارت اطلاعات در خوی پدر را گرفته اند تا پسر خود را معرفی کند

گروگانگیری وزارت اطلاعات در خوی پدر را گرفته اند تا پسر خود را معرفی کند روز جمعه ۱۵ دی ماه ۹۶، ماموران، بدون ارائه حکم منزل آیدین محسن نژاد، دانشجوی دانشگاه هنر تبریز و مدیرمسئول نشریه دانشجویی جامعه را در شهر خوی تفتیش  و وسایل شخصی او…
بیشتر بخوانید...