مرور برچسب

خراسان رضوی

تجمع اعتراضی گاوداران صنعتی در جوین

تجمع اعتراضی گاوداران صنعتی در جوین روز یکشنبه ۱۳ خرداد ۹۷، پس از ورشکستگی کشاورزان و مرغ داران، گاوداران صنعتی در جوین واقع در خراسان رضوی؛ نیز نسبت به هزینه های بالای نهاده های دامی و ورشکستگی بخاطر سیاست های غارتگرانه حکومت در مقابل…
بیشتر بخوانید...

تجمع اعتراضی چغندرکاران جوین در کارخانه قند

تجمع اعتراضی چغندرکاران جوین در کارخانه قند چغندرکاران شهر جوین در استان خراسان رضوی روز چهارشنبه ۱۸ بهمن ۹۶ در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات خود بعد از گذشت ۳ ماه، در کارخانه قند جوین تجمع کرده و دست به اعتراض زدند. چغندرکاران جوین…
بیشتر بخوانید...