مرور برچسب

حمایت

بیانیه های حمایت اقشار و تکشل های مختلف از قیام سراسری مردم ایران

بیانیه های حمایت اقشار و تکشل های مختلف از قیام سراسری مردم ایران اقشار و تشکل های مختلف همچنان با انتشار بیانیه هایی حمایت خود را از قیام سراسری مردم ایران ابراز می داشته و عزم جزم خود را برای سرنگونی رژیم آخوندی اعلام می کنند. آنها…
بیشتر بخوانید...