مرور برچسب

حمایت اقشار مختلف از قیام ایران

حمایت اقشار مختلف از قیام ایران (اعتراضات و تظاهرات مردمی)

حمایت اقشار مختلف از قیام ایران (اعتراضات و تظاهرات مردمی) در ادامه حمایت اقشار مختلف از قیام ایران، بیانیه های جدیدی از اصناف و گروه های مختلف مردم بدست ما رسیده است که همگی ضمن حمایت خود از قیام ایران، خواهان آزادی زندانیان سیاسی و…
بیشتر بخوانید...