مرور برچسب

جودوکار ملی پوش

حرکت اعتراضی جودوکار تیم ملی

حرکت اعتراضی جودوکار تیم ملی روز یکشنبه ۹ اردیبهشت ۹۷، مقامات حکومتی در وحشت از  پناهنده شدن ناصر ناصری پور (اهل اندیمشک)، یکی از جودوکاران ملی پوش را از اعزام برای شرکت به مسابقات بین المللی در خارج از کشور جلوگیری کردند. بدنبال این…
بیشتر بخوانید...