مرور برچسب

جوانان جویای کار عسلویه

تجمع اعتراضی جوانان جویای کار عسلویه

تجمع اعتراضی جوانان جویای کار عسلویه طی روزهای اخیر، جوانان بیکار در شهرستان عسلویه مقابل اداره کار و اشتغال پارس جنوبى تجمع اعتراضی برپا کردند. جوانان بیکار در این تجمعات، خواستار اشتغال بومی‌ها در پروژه‌های نفت، گاز و پتروشیمیِ پارس…
بیشتر بخوانید...