مرور برچسب

جهرم

تجمع اعتراضی کوره داران و زغال فروشان جهرم

تجمع اعتراضی کوره داران و زغال فروشان جهرم روز دوشنبه ۱۴ اسفند ماه ۹۶، تجمع اعتراضی کوره داران و زغال فروشان جهرم مقابل فرمانداری جهرم دست به تجمع اعتراضی زده و نسبت به ندادن مجوز حمل زغال اعتراض کردند. آنها با تمسخر کردن شعارهای حکومتی…
بیشتر بخوانید...

تجمع اعتراضی زغال فروشان جهرم

تجمع اعتراضی زغال فروشان جهرم ده ها تن از زغال فروشان جهرم روز پنجشنبه دهم اسفند ماه ۹۶، در اعتراض به نداشتن جواز حمل زغال تجمع اعتراضی برگزار کردند. زغال فروشان معترض جهرم نیز مانند دیگر اقشار معترض شعارهای حکومت را به تمسخر گرفته و…
بیشتر بخوانید...