مرور برچسب

جنوب تهران

تجمع اعتراضی رانندگان تاکسی فرودگاه خمینی

تجمع اعتراضی رانندگان تاکسی فرودگاه خمینی نسبت به نداشتن مجوز ورود به محدوده طرح ترافیک روز پنج شنبه ۲۰ اردیبهشت ۹۷، جمعی از رانندگان تاکسی فرودگاه خمینی واقع در جنوب تهران، در اعتراض به نداشتن مجوز ورود به محدوده طرح ترافیک مقابل شورای…
بیشتر بخوانید...