مرور برچسب

جامعه مهندسین ملایر

حمایت های تشکل ها و اقشار مختلف مردم ایران از قیام و تظاهرات سراسری

حمایت های تشکل ها و اقشار مختلف مردم ایران از قیام و تظاهرات سراسری در ادامه حمایت های تشکل ها و اقشار مختلف مردم ایران از قیام و تظاهرات سراسری، بیانیه هایی از اقشار مختلف همچنان به دست ما می‌رسد. در زیر توجه شما را به مجموعه‌ای از این…
بیشتر بخوانید...