مرور برچسب

جاده ترانزیت

بستن خیابان اصلی شهر بازرگان توسط مردم معترض

بستن خیابان اصلی شهر بازرگان توسط مردم معترض روز پنجشنبه ۳۰ فروردین ۹۷، مردم معترض در شهر مرزی بازرگان در اعتراض به بسته شدن مرز که تنها محل درآمد مردم محروم این منطقه است، خیابان اصلی مرز بازرگان را بستند. مردم در مقابل فشار نیروی…
بیشتر بخوانید...