مرور برچسب

ثامن‌الحجج

تجمع اعتراضی غارت شدگان در نمایشگاه بورس، بانک و بیمه

تجمع اعتراضی غارت شدگان در نمایشگاه بورس، بانک و بیمه روز چهارشنبه ۲۹ فروردین ۹۷، غارت شدگان موسسه کاسپین، ثامن‌الحجج و افضل توس در نمایشگاه بورس، بانک و بیمه در اعتراض به غارت دارایی هایشان دست به تجمع اعتراضی زدند. معترضین شعار…
بیشتر بخوانید...