مرور برچسب

تعاونی اعتباری ولیعصر در نسیم شهر

تجمع غارت شدگان تعاونی اعتباری ولیعصر در نسیم شهر

تجمع غارت شدگان تعاونی اعتباری ولیعصر در نسیم شهر جمعی از مالباختگان و غارت شدگان تعاونی اعتباری ولیعصر روز دوشنبه ۱۴ اسفند ماه ۹۶، در اعتراض به دزدی اموال و دارایی های خود مقابل ساختمان این موسسه در نسیم شهر دست به تجمع اعتراضی زدند.…
بیشتر بخوانید...