مرور برچسب

تظاهرات اعتراضی مردم کاشمر و شاهرود

تظاهرات اعتراضی مردم کاشمر و شاهرود در اعتراض به گرانی بدنبال اعتراضات در مشهد

تظاهرات اعتراضی مردم  کاشمر در اعتراض به گرانی: روز پنجشنبه ۷ دی ۹۶، همزمان با مشهد و نیشابور در کاشمر صدها تن از مردم علیه گرانی راهپیمایی کردند. آنها شعار میدادند: «غیرت هر ایرانی؛ مرگ بر گرانی». تظاهرات مردم شاهرود در اعتراض به…
بیشتر بخوانید...