مرور برچسب

تشکل ها

بیانیه های حمایت اقشار و تکشل های مختلف از قیام سراسری مردم ایران

بیانیه های حمایت اقشار و تکشل های مختلف از قیام سراسری مردم ایران اقشار و تشکل های مختلف همچنان با انتشار بیانیه هایی حمایت خود را از قیام سراسری مردم ایران ابراز می داشته و عزم جزم خود را برای سرنگونی رژیم آخوندی اعلام می کنند. آنها…
بیشتر بخوانید...

حمایت های تشکل ها و اقشار مختلف مردم ایران از قیام و تظاهرات سراسری

حمایت های تشکل ها و اقشار مختلف مردم ایران از قیام و تظاهرات سراسری در ادامه حمایت های تشکل ها و اقشار مختلف مردم ایران از قیام و تظاهرات سراسری، بیانیه هایی از اقشار مختلف همچنان به دست ما می‌رسد. در زیر توجه شما را به مجموعه‌ای از این…
بیشتر بخوانید...

ادامه حمایت تشکل های دانشجویی و کارگری از قیام ایران

در ادامه حمایت تشکل های دانشجویی و کارگری  و سایر اقشار مردم ایران از قیام و تظاهرات سراسری در شهرهای مختلف، طی دو روز گذشته نیز چند تشکل کارگری و دانشجویی حمایت خود از قیام مردم ایران را اعلام کرده و به استمرار قیام فراخوان داده اند.…
بیشتر بخوانید...

بیانیه های حمایت انجمن ها و تشکل ها از قیام سراسری مردم ایران

با شروع قیام سراسری مردم ایران بر علیه نظام ظلم و ستم آخوندی، حمایت انجمن ها و تشکل ها از قیام سراسری مردم ایران را شاهدیم که در بیانیه‌های جداگانه‌ای منتشر شده‌ و از این طریق حمایتهای خود را به اطلاع مردم ایران رسانده و از جوانان و همه…
بیشتر بخوانید...