مرور برچسب

تحصن کارگران نمکزدایی

تحصن کارگران نمکزدایی مقابل درب این شرکت

تحصن کارگران نمکزدایی مقابل درب این شرکت جمعی از کارگران نمکزدایی هفتکل روز دوشنبه ۱۴ اسفند ماه ۹۶، مقابل درب این شرکت دست به تجمع و تحصن زدند. این چندمین بار است که کارگران نمکزدایی هفتکل دست به تجمع زده و خواهان روشن شدن وضعیت صد تن از…
بیشتر بخوانید...