مرور برچسب

تجمع کسبه پلاسکو

تجمع کسبه پلاسکو برای دومین بار طی یک هفته

تجمع کسبه پلاسکو برای دومین بار طی یک هفته کسبه پلاسکو روز دوشنبه ۲۱ اسفند ماه ۹۶، برای دومین بار طی هفته جاری، مقابل ساختمان سوخته این مجتمع دست به برگزاری تجمع اعتراضی زدند تا نسبت به باز نشدن قسمت سالم ساختمان پلاسکو و مغازه های تخریب…
بیشتر بخوانید...

تجمع کسبه پلاسکو در اعتراض به محقق نشدن وعده های بنیاد مستضعفان

تجمع کسبه پلاسکو در اعتراض به محقق نشدن وعده های بنیاد مستضعفان روز چهارشنبه۱۶ اسفند ۹۶، کسبه پلاسکو در اعتراض به محقق نشدن وعده و وعیدهای بنیاد مستضعفان برای بازگشایی محل کسب مغازه دارانی که مغازه های آنها سالم است؛ مجددا در مقابل این…
بیشتر بخوانید...