مرور برچسب

تجمع کارمندان اخراج شده کاسپین در مشهد

تجمع کارمندان اخراج شده کاسپین در مشهد

تجمع کارمندان اخراج شده کاسپین در مشهد کارمندان اخراج شده موسسه کاسپین روز شنبه ۱۹ اسفند ماه ۹۶، مقابل ساختمان موسسه سرپرستی کاسپین شعبه خیام دست به تجمع اعتراضی زدند تا نسبت به اخراج خود اعتراض کنند. آنها بنری همراه داشتند که روی آن…
بیشتر بخوانید...