مرور برچسب

تجمع و تظاهرات

تجمع و تظاهرات کارگران شرکت آلومینیوم ایرالکو در اراک

تجمع و تظاهرات کارگران شرکت آلومینیوم ایرالکو در اراک ۵۰۰ تن از کارگران شرکت آلومینیوم ایرالکو در اراک روز چهارشنبه ۱۶ اسفند ۹۶، در محوطه شرکت ایرالکو دست به تجمع و تظاهرات زدند. کارگران شرکت شرکت آلومینیوم ایرالکو در اراک نسبت به…
بیشتر بخوانید...