مرور برچسب

تجمع معلمان در اعتراض به معوقات مزدی در تهران

تجمع معلمان در اعتراض به معوقات مزدی در تهران

تجمع معلمان در اعتراض به معوقات مزدی در تهران جمعی از معلمان رسمی که ۷ ماه است حقوق خود را دریافت نکرده اند روز سه شنبه ۲۴ بهمن ماه ۹۶، همراه با معلمان حق التدریسی که آنها نیز ۱۰ ماه است حقوق خود را دریافت نکرده اند و معلمان قراردادی که ۳…
بیشتر بخوانید...