مرور برچسب

تجمع غارت شدگان کاسپین در تهران

تجمع غارت شدگان کاسپین مقابل بانک مرکزی در تهران

تجمع غارت شدگان کاسپین در تهران جمعی از غارت شدگان کاسپین همراه با غارت شدگان آرمان وحدت خوزستان صبح پنجشنبه ۱۹ بهمن ماه ۹۶ در اعتراض به غارت اموالشان و عدم پاسخگویی به خواسته هایشان مقابل بانک مرکزی در تهران تجمع اعتراضی کردند. غارت…
بیشتر بخوانید...