مرور برچسب

تجمع غارت شدگان کاسپین در بابل

تجمع غارت شدگان کاسپین در بابل

تجمع غارت شدگان کاسپین در بابل غارت شدگان موسسه مالی کاسپین روز یکشنبه ششم اسفند ماه ۹۶، در بابل مقابل ساختمان این موسسه تجمع اعتراضی کردند. غارت شدگان موسسه مالی کاسپین ماه هاست که در اعتراض به غارت و چپاول اموال و سپرده های خود دست به…
بیشتر بخوانید...