مرور برچسب

تجمع غارت شدگان موسسه توسعه البرز تهران

تجمع غارت شدگان موسسه توسعه البرز تهران

تجمع غارت شدگان موسسه توسعه البرز تهران غارت شدگان موسسه توسعه البرز تهران روز دوشنبه هفتم اسفند ماه ۹۶، در اعتراض به غارت اموال و سپرده های مقابل شعبه این موسسه در تهران دست به تجمع اعتراضی زده و مسیر خودروها را بستند. غارت شدگان موسسه…
بیشتر بخوانید...