مرور برچسب

تجمع دانشجویان

تجمع دانشجویان دانشگاه صنعتی کرمانشاه

تجمع دانشجویان دانشگاه صنعتی کرمانشاه روز سه‌شنبه ۲۵ اردیبهشت‌ ۹۷، دانشجویان دانشگاه صنعتی کرمانشاه، در اعتراض به پولی سازی آموزش، کاهش سنوات مجاز و وضعیت نامناسب رفاهی و آموزشی، برای دومین روز متوالی دست به تجمع زدند. دانشجویان همچنین…
بیشتر بخوانید...

تجمع دانشجویان در اعتراض به وضعیت کارگران

تجمع دانشجویان در اعتراض به وضعیت کارگران روز پنج‌شنبه ۱۳ اردیبهشت‌ ۹۷، جمعی از دانشجویان در اعتراض به وضعیت اسفناک کارگران مقابل وزارت کار در تهران دست به تجمع اعتراضی زدند. دانشجویان در دستان خود پلاکاردهایی همراه داشتند که روی آنهاا…
بیشتر بخوانید...

پنجمین تجمع دانشجویان کارشناسی ناپیوسته

پنجمین روز تجمع دانشجویان کارشناسی ناپیوسته جمعی از دانشجویان کارشناسی ناپیوسته ۷ رشته مهندسی ساختمان روز یکشنبه ۲۰ اسفند ماه ۹۶، مقابل ساختمان مجلس در تهران دست به تجمع اعتراضی زدند تا به درج پیشوندهایی تکنولوژی علمی – کاربردی در عنوان…
بیشتر بخوانید...