مرور برچسب

تجمع جوانان

هراس حکومت از تجمع حتی چند نفره و غیرسیاسی جوانان

هراس حکومت از تجمع حتی چند نفره و غیرسیاسی جوانان حکومت آخوندی در هراس از شکل گیری تجمعات و اعتراضات که روزانه در ایران در جریان است، مانع از شکل گیری تجمعات حتی چند نفره و غیر سیاسی می‌شود و به شدت با این موضوع برخورد می کند. روز جمعه…
بیشتر بخوانید...