مرور برچسب

تجمع اعتراضی چغندرکاران جوین

تجمع اعتراضی چغندرکاران جوین در کارخانه قند

تجمع اعتراضی چغندرکاران جوین در کارخانه قند چغندرکاران شهر جوین در استان خراسان رضوی روز چهارشنبه ۱۸ بهمن ۹۶ در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات خود بعد از گذشت ۳ ماه، در کارخانه قند جوین تجمع کرده و دست به اعتراض زدند. چغندرکاران جوین…
بیشتر بخوانید...