مرور برچسب

تجمع اعتراضی غارت شدگان کاسپین در رشت

تجمع غارت شدگان در رشت مقابل دفتر کاسپین شعبه گلسار

تجمع غارت شدگان در رشت مقابل دفتر کاسپین شعبه گلسار صبح روز چهارشنبه ۲ اسفند ماه ۹۶، غارت شدگان کاسپین در رشت؛ در مقابل شعبه گلسار این موسسه دست به تجمع و اعتراض زدند. غارت شدگان که همزمان با تجمع در تهران در رشت دست به تجمع زده اند؛…
بیشتر بخوانید...

تجمع اعتراضی غارت شدگان کاسپین در رشت

تجمع اعتراضی غارت شدگان کاسپین در رشت غارت شدگان کاسپین در رشت، امروز سه شنبه ۱۷ بهمن ماه ۹۶، در اعتراض به غارت اموالشان مقابل ساختمان این موسسه در رشته دست به تجمع اعتراضی زدند. زنان غارت شده موسسه کاسپین در رشت که از غارت اموالشان…
بیشتر بخوانید...