مرور برچسب

تجمع اعتراضی رانندگان شرکت واحد پروژه سپیدار

تجمع اعتراضی رانندگان شرکت واحد پروژه سپیدار

تجمع اعتراضی رانندگان شرکت واحد پروژه سپیدار جمعی از رانندگان شرکت واحد عضو پروژه های سپیدار ۲ و ۳ روز دوشنبه هفتم اسفند ماه ۹۶، برای هفدهمین روز دست به تجمع اعتراضی زدند. رانندگان شرکت واحد عضو پروژه پروژه های سپیدار ۲ و ۳ به تحویل…
بیشتر بخوانید...