مرور برچسب

تجمع اعتراضی رانندگان بخش خصوصی شرکت واحد اتوبوسرانی

تجمع رانندگان بخش خصوصی شرکت واحد اتوبوسرانی مقابل وزارت کشور

تجمع رانندگان بخش خصوصی شرکت واحد اتوبوسرانی مقابل وزارت کشور رانندگان بخش خصوصی شرکت واحد اتوبوسرانی روز سه شنبه ۲۴ بهمن ماه ۹۶ مقابل وزارت کشور در تهران تجمع اعتراضی کردند. رانندگان نسبت به منتقل نشدن سند مالکیت اتوبوس های بخش خصوصی…
بیشتر بخوانید...