مرور برچسب

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشکده علوم پزشکی شوشتر

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشکده علوم پزشکی شوشتر

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشکده علوم پزشکی شوشتر جمع بزرگی از دانشجویان دانشکده علوم پزشکی شوشتر روز دوشنبه هفتم اسفند ماه ۹۶، در اعتراض به مشکلات صنفی، رفاهی، آموزشی، اقدام به چیدن ظروف غذا و میوه مقابل دفتر رئیس دانشکده کردند.…
بیشتر بخوانید...