مرور برچسب

تاکسی داران

تجمع و اعتراضات روز ۱۹ بهمن ماه ۹۶

تجمع و اعتراضات روز ۹ بهمن ماه ۹۶ قم- تجمع اعتراضی تاکسی داران مقابل استانداری قم روز پنجشنبه ۱۹بهمن ماه۹۶، تاکسی داران قم در اعتراض به گرانی سوخت و پایین بودن کرایه با توجه به قیمت سوخت مقابل استانداری قم دست از کار کشیده و تجمع کردند.…
بیشتر بخوانید...

تجمع و اعتراضات روز ۴ بهمن ماه ۹۶

تجمع و اعتراضات روز ۴ بهمن ماه ۹۶ مراغه- اعتصاب کارگران تراورس مراغه روز چهارشنبه ۴ بهمن۹۶، کارگران شرکت تراورس مراغه با ایستادن در مسیر ریل قطار شهر، ضمن در دست داشتن بنر بزرگی که بر روی آن نوشته شده بود مسئول پاسخگو نداریم،به نان شب…
بیشتر بخوانید...