مرور برچسب

بیمارستان خلیج فارس در بوشهر

تجمع اعتراضی پرسنل بیمارستان خلیج فارس در بوشهر

تجمع اعتراضی پرسنل بیمارستان خلیج فارس در بوشهر پرسنل بیمارستان خلیج فارس در بوشهر روز چهارشنبه ۲۳ اسفند ماه ۹۶، در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق معوقه خود دست به تجمع و اعتراض در بیمارستان زدند. بیمارستان شهدای خلیج فارس یکی از اصلی ترین…
بیشتر بخوانید...