مرور برچسب

بیانیه های حمایت

بیانیه های تشکل های مردمی در حمایت از فراخوان چهارشنبه سوری

بیانیه های تشکل های مردمی در حمایت از فراخوان به قیام در چهارشنبه سوری ستاد اجتماعی مجاهدین در داخل کشور در فراخوانی به تاریخ ۲ اسفند ماه ۹۶، همه هموطنان، قیام آفرینان و جوانان اشرف نشان را برای قیامی دیگر علیه دیکتاتوری آخوندی در جشن ملی…
بیشتر بخوانید...