مرور برچسب

بیانیه حمایت

بیانیه های حمایت اقشار و تکشل های مختلف از قیام سراسری مردم ایران

بیانیه های حمایت اقشار و تکشل های مختلف از قیام سراسری مردم ایران اقشار و تشکل های مختلف همچنان با انتشار بیانیه هایی حمایت خود را از قیام سراسری مردم ایران ابراز می داشته و عزم جزم خود را برای سرنگونی رژیم آخوندی اعلام می کنند. آنها…
بیشتر بخوانید...

حمایت های تشکل ها و اقشار مختلف مردم ایران از قیام و تظاهرات سراسری

حمایت های تشکل ها و اقشار مختلف مردم ایران از قیام و تظاهرات سراسری در ادامه حمایت های تشکل ها و اقشار مختلف مردم ایران از قیام و تظاهرات سراسری، بیانیه هایی از اقشار مختلف همچنان به دست ما می‌رسد. در زیر توجه شما را به مجموعه‌ای از این…
بیشتر بخوانید...