مرور برچسب

بوستان بهش مادران

اخراج و تجمع پرسنل حراست بوستان بهشت مادران منطقه ۳ شهرداری تهران

اخراج و تجمع پرسنل حراست بوستان بهشت مادران منطقه ۳ شهرداری تهران روزچهارشنبه ۲ اسفند ۹۶، فردی بنام سلیمی شهردار منطقه ۳ تهران تعداد ۶۰ نفر پرسنل حراست بوستان بهشت مادران منطقه ۳ شهرداری تهران باحقوق معوقه را اخراج کرد تا مزدوران دستچین…
بیشتر بخوانید...